Vælg en side

Metodeafsnittet

I metodeafsnittet skal du forklare hvilke teorier, metoder og modeller, du bruger for at lave din opgave, og begrunde dine valg

Metodeafsnittet bør fylde en halv til en hel side, afhængig af opgavens længde:

  • Hvilke fag bruger du, og hvorfor er de særligt velvalgte til at besvare din problemformulering?
  • Hvilke teorier, metoder og modeller bruger du, og hvorfor? Husk at hvert fag har sine teorier, metoder og modeller, så se under de enkelte fag, eller tal med din lærer.
  • Hvilken empiri bruger du, for at lave din analyse? Analyserer du en reklame/sociale medier/virksomhedsregnskaber? Bruger du artikler/film /andet? Har du lavet interview eller spørgeskemaundersøgelser? Begrund, og vær kildekritisk.
  • Afgrænsninger og fravalg (kun hvis det er relevant): F.eks om du begrænser dig til at tale om danske forhold, eller kun om udviklingen i de seneste fem år.
  • Refleksion: Forløb din undersøgelse planmæssigt?  Var der styrker/begrænsninger ved metoder, teorier, modeller og empiri? Kunne du med fordel have valgt anderledes? Er du nået frem til relevante resultater?

 

Sådan laver du et fedt metodeafsnit:

  • Brug relevante faglige begreber, som du har lært i fagene. Et typisk eksempel vil være, at du skriver om du bruger kvantitative eller kvalitative data.
  • Skriv et udkast til metodeafsnit, når du starter på opgaven. Skriv det færdigt til allersidst, når du har skrevet resten af opgaven.
  • Læs mere her (fra workshop på SOP-dagene 2024: Metodeafsnit-SOP-workshop 2024
  • Se eksempler på metodeafsnit til SOP: metodeafsnit til workshop