Vælg en side

Resuméet

Guide til resumé i SOP og andre storeskriftlige opgaverpå hhx og htx:

De store skriftlige opgaver skal indeholde et kort og meget præcist resumé af opgaven. Resumeet er det sidste, du skriver i din opgave – altså først når du er helt færdig med den endelige version. Resumeet er altid placeret forrest i opgaven (mellem forside og indholdsfortegnelse), så din læser hurtigt kan få et
overblik over, hvad opgaven indeholder, uden at behøve at læse selve opgaven.

Resumeet skal ikke med i indholdsfortegnelsen.

Opbygning og indhold

Resumeet består af følgende:

 • Præsentation af opgavens problemstilling(er)
 • Metoder/fremgangsmåder benyttet til at besvare opgavens problemstillinger
 • Resultater/konklusioner
 • (Evt. overvejelser omkring, hvad dine resultater kan bruges til, eller forslag til videre undersøgelser)

Resumeet er ikke en indledning eller en teaser til opgaven. Husk at afsløre både resultater og konklusion (dette
glemmer man ofte).

 

Det gode resumé (tjekliste)

 • Er altid skrevet i nutid
 • Er 10-20 linjer langt, uanset hvor lang opgaven er.
 • Er én lang sammenhængende tekst. Der skal ikke laves linjeskift eller inddeles i afsnit.
 • Er neutralt, kort og præcist: Undgå udenomssnak, begrundelser og eksempler. Og undgå helt at udtrykke
  tvivl eller holdninger.
 • Er skrevet i meget formelt, upersonligt sprog/tonefald. Brug gerne passiv (fx. “Det kan således
  konkluderes”) – og undgå helt at henvise til dig selv (“jeg”, “mig”, osv.)

 

4-trins guide til at skrive dit resumé:

 1. Læs din indledning, og kort den ned til 3-5 linjer, som præcist opsummerer opgavens formål og fokus.
  (Husk ovenstående krav til længde, sprog og tone).
 2. Læs dit metodeafsnit, og kort det ned til 3-5 linjer, som præcist opsummerer opgavens videnskabelige
  tilgang, metoder til dataindsamling, evt. vigtigste kilder, samt teori/modeller brugt (undgå at beskrive
  din arbejdsproces – det er ikke en refleksion)
 3. Læs din konklusion igennem og kort den ned til 3-5 linjer som præcist opsummerer opgavens vigtigste
  resultater og konklusioner: Hvad nåede opgaven frem til i analyse og diskussion?
 4. (EVT.) Læs konklusionen igennem igen, og overvej om den lægger op til videre undersøgelse eller
  perspektivering. Skriv 3-5 linjer med forslag til, hvordan man kunne arbejde videre med emnet, evt. hvilke
  andre vinkler man kunne tage på det.)