Vælg en side

SO7: Etik


(Årgang 2017-2020)

 

 

 

 

Etikforløbet afvikles i august og september. Forløbet introduceres af enten jeres dansk-, idéhistorie- eller studieretningsfaglærer. Der er sat tre blokdage af til forløbet, og derudover vil nogle af jeres timer i fagene blive brugt til forløbet. Se i lectio hvornår.  

Blokdage:

Fredag d. 30.8.

Onsdag d. 4.9.

Mandag d. 9.9.

 

På blokdagen vil der altid være mindst én af jere lærere til stede. Det fremgår af lectio, hvem der er til stede hvornår. 

 

Etik  handler om de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd – altså hvordan man bør opføre sig. Som mennesker i det moderne samfund står vi dagligt i etiske dilemmaer, hvor vi skal træffe svære beslutninger.

I etikforløbet er fagene Dansk og Idéhistorie gået sammen med ét af jeres Studieretningsfag. De fire 3htx-klasser kommer altså til at beskæftige sig med forskellige etiske problemstillinger, som tager udgangspunkt der, hvor det er relevant i forhold til lige præcis jeres studieretning.

3r: Studieretningsfaget kommIT arbejder sammen med Dansk og Idéhistorie, og emnet er “Udødelighed”

3x og 3s: Studieretningsfaget Fysik arbejder sammen med Dansk og Idéhistorie, og emnet er “Kernekraft”.

3y: Studieretningsfaget Bioteknologi arbejder sammen med Dansk og Idéhistorie, og emnet er “Aktiv Dødshjælp”

 

 

 

 

 

3s, 3x, 3y:

I grupper skal I udarbejde:

  • ”manuskripter” til en paneldebat, hvor I skal spille forskellige roller.
  • faglige overvejelser på skrift over jeres valg af argumentation og retoriske virkemidler i manuskriptet

Lærerne i de enkelte klasser vil præsentere de nærmere krav til jeres arbejde. 

De to skriftlige produkter afleveres ved slutningen af 2. blokdag og gennemses af de involverede lærere. Lærerne udleverer kommentarer om morgenen på 3. blokdag, således at I kan revidere jeres produkter inden frokost.

Efter frokost afholdes en eller flere paneldebatter, hvor mindst to af de involverede lærere samt hele klassen vil være til stede.

De mere konkrete rammer er besluttet af lærerne i den enkelte klasse.

Jeres præstationer under paneldebatten vurderes mundtligt af de involverede lærere umiddelbart bagefter – med inddragelse af klassen som helhed.

 

 

3r: 

I skal læse et litterært værk og herudfra udarbejde et skriftligt produkt, som afleveres ved slutningen af 2. blokdag.

Med udgangspunkt i værket afholdes en debat i klassen på 3. blokdag.

 

Forløbet bidrager til opfyldelse af disse SO-faglige mål

  • undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag
  • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
  • perspektivere den behandlede fremstilling
  • demonstrere evne til faglig formidling

 

3x, 3s, 3y: 

Lærerne udleverer kommentarer om morgenen på 3. blokdag, således at I kan revidere jeres produkter inden frokost.

 Præstationerne under paneldebatten vurderes mundtligt af de involverede lærere umiddelbart bagefter – med inddragelse af især de elever, der ikke var paneldeltagere.

 Der gives ikke karakterer.

 

 

13.9. skal I udfylde et spørgeskema, hvor I evaluerer forløbet.