Vælg en side

SO7: Etik

(Årgang 2018-2021)

Etikforløbet afvikles i august og september. Forløbet introduceres af enten jeres dansk-, idéhistorie- eller studieretningsfaglærer. Der er sat tre blokdage af til forløbet, og derudover vil nogle af jeres timer i fagene blive brugt til forløbet. Se i Lectio hvornår.

Blokdage:

1) 2.9

2) 3.9

3) 4.9

På blokdagen vil der altid være mindst én af jere lærere til stede. Det fremgår af Lectio, hvem der er til stede hvornår.

 

Etik handler om de grundlæggende regler for rigtige og forkerte handlinger – altså hvordan man bør opføre sig. Som mennesker i det senmoderne samfund står vi dagligt i etiske dilemmaer, hvor vi skal træffe svære beslutninger. Og som samfund konfronteres vi hele tiden med svære etiske prioriteringer i sundhed, økonomi, kommunikation og mange andre områder. Skal vi tillade aktiv dødshjælp? Skal vi tillade kunstig intelligens? Skal atombomben anvendes eller tilintetgøres? Må man lyve på sociale medier? Listen med eksempler er lang.

I etikforløbet er fagene Dansk og Idéhistorie gået sammen med ét af jeres Studieretningsfag. Studieretningerne beskæftiger sig med forskellige etiske problemstillinger, som tager udgangspunkt der, hvor det er relevant i forhold til lige præcis jeres studieretning.

Etikforløbet afvikles i august og september. Forløbet introduceres af enten jeres dansk-, idéhistorie- eller studieretningsfaglærer. Der er sat tre blokdage af til forløbet, og derudover vil nogle af jeres timer i fagene blive brugt til forløbet. Se i lectio hvornår.  

 

Målet med etik forløbet er overordnet set, at:

  • undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag
  • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
  • perspektivere den behandlede fremstilling
  • demonstrere evne til faglig formidling såvel mundtligt som skriftligt, herunder beherske forskellige genrer og fremstillingsformen i en skriftlig opgavebesvarelse

Derudover er det den faglige ambition at synliggøre muligheder i den tværfaglige opgaveløsning med henblik på SOP.

 

I år arbejder klasserne på følgende måde:

3.s

Tema: eutanasi

Produkt: fremlæggelser og paneldebat

3.x

Tema: våben

Produkt: paneldebat + argumentations kladdehæfte

3.r

Tema: sociale medier i coronatiden

Produkt: online avis

 

Lærerne giver deres feedback på skriftlige og mundtlige elementer i SO forløbet. Der gives ikke en karakter for produktet. 

 

 

 

 

Tekst kommer snart.

Forløbet bidrager til opfyldelse af disse SO-faglige mål

  • undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag
  • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
  • perspektivere den behandlede fremstilling
  • demonstrere evne til faglig formidling

Tekst kommer snart.

Tekst kommer snart.