Vælg en side

SO7: Etik


(Årgang 2018-2021)

Etikforløbet afvikles i august og september. Forløbet introduceres af enten jeres dansk-, idéhistorie- eller studieretningsfaglærer. Der er sat tre blokdage af til forløbet, og derudover vil nogle af jeres timer i fagene blive brugt til forløbet. Se i Lectio hvornår.

Blokdage:

1)

2)

3)

På blokdagen vil der altid være mindst én af jere lærere til stede. Det fremgår af Lectio, hvem der er til stede hvornår.

 

Etik  handler om de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd – altså hvordan man bør opføre sig. Som mennesker i det moderne samfund står vi dagligt i etiske dilemmaer, hvor vi skal træffe svære beslutninger.

I etik-forløbet er fagene dansk og idéhistorie gået sammen med ét af jeres studieretningsfag. Htx-klasserne på 3. år kommer altså til at beskæftige sig med forskellige etiske problemstillinger, som tager udgangspunkt der, hvor det er relevant i forhold til lige præcis jeres studieretning.

Forløbet bidrager til opfyldelse af disse SO-faglige mål

  • undersøge og afgrænse en problemstilling ved at kombinere viden og metoder fra forskellige fag
  • søge, vurdere og anvende fagligt relevant information
  • perspektivere den behandlede fremstilling
  • demonstrere evne til faglig formidling