Vælg en side

SOP: HHX

(Årgang 2020-2023)

SOP’en er den afsluttende eksamen i studieområdet og dermed altså “kronen på værket”. Opgaven er tværfaglig og selvvalgt. Dvs. den skrives i to fag, du vælger fra din studieretning. Heraf skal det ene være et studieretningsfag.

Præ-SOP

december-jauar SOP-introduktion: Alle jeres lærere vil i en time fortælle om fagets muligheder og metoder.
3. januar, i Nordsalen SOP-info og mulighed for at starte på problemformulering
10. januar, i nordsalen SOP-cafe: Mulighed for at tale med lærere fra mange forskellige fag, så du kan få valgt de helt rigtige fag. Hav gerne et emne, undringsspørgsmål, eller nogle løse ideer med.
16. januar Valg af  område (overordnet emne) og fag. Tildeling af vejledere finder sted hurtigst muligt bagefter.
20. januar 1. vejledning
2. februar Problemformuleringsworkshop og 2. vejledning
20. februar 3. vejledning
22. februar SOP-blanket skal afleveres. Herefter må du ikke tale med vejlederne om din opgave, før 07.03.
3. marts (Vejledere uploader opgaveformulering)

SOP-skriveperiode

Tirsdag d. 7/3

Hvor: På skolen

Hvornår: 8.15-14.15

Opgaveformulering offentliggøres kl 8.15 på Netprøver. En del af vejlederne sidder i kantinen

9.25-11.35: SOP-introduktion i klassen med en kontaktlærer: “Planlæg din tid, planlæg din opgave”: sop-planlaeg-tid-opbyg-opgave-hhx

12.05-14.15: Selvstændigt arbejde med mulighed for vejledning. Se i lectio, hvornår dine vejledere er til stede.

Obs: Eksamensperioden starter, når opgaveformuleringen er offentliggjort. Hvis du bliver syg, er det vigtigt at give skolen besked, og skaffe en lægeerklæring.

 

Fraværslister i kantinen 8.15-8.45 og 13.45-14.15

Onsdag d. 8/3

Hvor: På skolen

Hvornår: 8.15-14.15

 

 

 

SOP-dag med selvstændigt arbejde og mulighed for vejledning.

(Der bliver lagt et program ind for dagen, senest 2 uger før.)

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 9/3

Hvor: På skolen

Hvornår: 8.15-14.15

 

 

SOP-dag , med workshops, vejledning og selvstændigt arbejde.

Se i lectio, hvornår dine vejledere er til stede.

(Der bliver lagt et program ind for dagen, senest 2 uger før.)

workshops, fx: 

 • Argumentationsanalyse og filmiske virkemidler
 • Rapportens dele
 • Metodeafsnittet
 • Kilder og Litteraturliste
 • Anvend kilder, undgå plagiat:

Fraværslister i kantinen 8.15-8.45 og 13.45-14.15

 

Fredag d. 10/3

Hvor: På skolen

Hvornår: 8.15-14.15

 

 

SOP-dag , med workshops, vejledning og selvstændigt arbejde.

Se i lectio, hvornår dine vejledere er til stede.

(Der bliver lagt et program ind for dagen, senest 2 uger før.)

workshops, fx: 

 • Argumentationsanalyse og filmiske virkemidler
 • Rapportens dele
 • Metodeafsnittet
 • Kilder og Litteraturliste
 • Anvend kilder, undgå plagiat:

Fraværslister i kantinen 8.15-8.45 og 13.45-14.15

Mandag d. 13/3

 

Selvstændig SOP-skrivedag

 

Tirsdag d. 14/3

 

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Onsdag d. 15/3

 

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Torsdag d. 16/3

 

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Fredag d. 17/3

 

Selvstændig SOP-skrivedag

Mandag d. 20/3

 

SOP-skrivedag

SOP afleveres kl 14 på Netprøver

Inden du afleverer: SOP-tjekliste

SOP-eksamen

juni 2023

Eksamensworkshop

Mundtlig eksamen

 

 

 

Rapporten skal have at omfang af 15-20 sider, og følge de retningslinjer du finder HER 

 • SOP er et tværfagligt, individuelt projekt, hvor du både skal skrive en rapport, og forsvare den mundtligt.
 • Du får én samlet karakter, som tæller dobbelt på dit eksamensbevis.
 • Du vælger selv, hvad du vil skrive om. Men vejlederne hjælper dig med at med at bedømme, om dit emne og fagkombination er SOP-relevant.
 • Du skal vælge to fag, som passer godt til dit emne. Mindst ét af fagene skal være et Studieretningsfag, og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis det ene fag opfylder begge betingelser, så kan det andet fag være et, du har eller har haft på enten A-, B- eller C-niveau. Husk at tale med dine lærere, så du får valgt en god fagkombination, der passer til det område, og den problemstilling, du gerne vil skrive om.
 • Du finder selv ud af, hvilke metoder, materialer m.m., du vil anvende.
 • En SOP kan godt tage udgangspunkt i et område, du tidligere har arbejdet med, men du kan ikke genanvende produkter, tekster, problemformuleringer eller andet, som du tidligere har afleveret til bedømmelse.
 • Du skal i mindst et af fagene inddrage nye områder, materialer og faglige vinkler, som rækker ud over det, du har lært i undervisningen.
 • Du skriver selv en problemformulering. Derefter vurderer vejlederne om dit forslag kan bruges som det er. De kan også vælge at lave ændringer, for at sikre, at du kan skrive en opgave, der lever op til de faglige mål.

SOP kræver stor selvstændighed fra din side, men du får vejledning gennem hele forløbet, som kan deles op i tre faser:

1. Præ-SOP: Orientering om SOP, valg af fag og område, 3 gange vejledning, problemformuleringsworkshop  mm. Mål: Du afleverer SOP-blanket med problemformulering, materialer, metoder og en kort tekst, hvor du begrunder dine valg.

2. SOP-skrivefasen: Når opgaveformuleringen bliver offentliggjort er eksamen i princippet gået i gang. Herefter er det umuligt at ændre i opgaveformuleringen, og du skal aflevere en rapport til tiden, så du har noget at forsvare til den mundtlige eksamen U-tid: Fire hele skoledage til at søge information, lave analyser, læse litteratur, deltage i workshops, få vejledning, og begynde at skrive. Der er mødepligt, og altid lærere til stede. Men du har stor selvstændighed ift. hvordan du bruger din tid. Dog skal du deltage i nogle obligatoriske workshops. F-tid:  Seks hele skoledage, hvor du arbejder selvstændigt. Der er ikke mødepligt, og lærerne træffes kun efter aftale. Mål: SOP afleveres.

3. SOP-eksamen: I sommerterminen, sammen med de andre mundtlige eksamener

Til SOP er der både nogle faglige mål fra de fag du skriver i. Men der er også nogle faglige mål, som du har lært om i forbindelse med DHO, mini-SOP og de andre SO-forløb.

Nu er du nået frem til SOP, om vi forventer derfor at du kan:

 • Formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag
 • Perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden
 • Reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Søge, udvælge og behandle relevant faglig information
  Forholde dig kritisk til faglig information og eget arbejde
 • Formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt
 • Beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer.

Til den mundtlige eksamen får du én samlet karakter, som dækker både rapporten og mundtlig eksamen. Der er tale om en helhedsbedømmelse, og man kan altså ikke sige, om den ene del tæller mere end den anden.  

Ved bedømmelse af den skriftlige rapport lægges vægt på: ̶

 • I hvilket omfang opgaveformuleringen er besvaret
 • Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
 • Faglig indsigt og fordybelse og evne til at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • Anvendelse af relevant materiale ̶ faglig formidling og fremstillingsform.

 

Ved den mundtlige eksamination lægges vægt på:

 • Den mundtlige præsentation af rapporten og dens vigtigste konklusioner
 • Faglig dybde og selvstændighed ̶ forståelse af de indgående fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til arbejdet med studieområdeprojektets problemstillinger
 • Perspektivering af projektets problemstillinger til aktuelle kulturelle, økonomiske og/eller politiske temaer af relevans for studieområdet
 • Formidling af centrale konklusioner og refleksioner.

 

 • Efter SOP vil du blive bedt om at udfylde en skriftlig evaluering, sådan at dine erfaringer kan bruges, når næste års SOP skal tilrettelægges.

De 3 vejledningssamtaler:

 • Mød forberedt til hver gang. Og lav aftaler til næste vejledning.
 • Skriv ned, hvad I taler om.

Allerførst skal du naturligvis finde ud af, på et helt overordnet plan, hvad du vil skrive om. Og hvilke fag, der passer til. Her kan det være en fordel starte med et mind-map, eller andre metoder til idéudvikling, som du kender fra de fag og projekter, du har arbejdet med før. Når du har valgt fag og område, begynder selve vejledningen. For at få mest muligt ud af vejledningssamtalerne, bør du forberede dig grundigt til hver gang. Til hver vejledningssamtale er det en rigtig god idé at skrive ned, hvad I taler om. Og lave nogle faste aftaler, sådan at du ved, hvad du skal gøre, inden næste vejledning. Aftal med vejlederne, hvordan I holder styr på jeres aftaler. I kan vælge at bruge et Vejledningsskema gennem hele vejledningsfasen, men I kan også aftale noget andet, f.eks, at kommunikere i lectio. Du kan også vælge, i samråd med vejlederne, at lade “Den Videnskabelige Basismodel” danne rammen om dit arbejde frem mod en problemformulering. Læs mere om modellen her: Den Videnskabelige Basismodel

Sop-blanket-2022-23 hhx

SOP-blanketten er er næsten magen til mini-sop-blanketten, men vi stiller lidt større krav til, hvordan den udfyldes. 

Hvem udfylder blanketten: Det gør du, men med udgangspunkt i det, du taler med vejlederne om.

Hvorfor skal den udfyldes: Blanketten er obligatorisk, og du får ikke lov at skrive SOP uden. Blanketten er en sikkerhed for dig selv og for dine vejledere: Den viser, at du har tænkt over, hvordan du vil nå i mål med din SOP, og sikrer, at du kommer til at arbejde med noget, som interesserer dig. Blanketten giver vejlederne den viden, de har brug for, for at kunne lave den endelige opgaveformulering. På baggrund af din egen problemformulering, som du har skrevet ind i SOP-blanketten, udarbejder vejlederne den endelige opgaveformulering, som udleveres på den . marts. De to kan være identiske, men vejlederne ændrer/tilpasser elevens problemformulering, når det er nødvendigt for at sikre, at eleven kan skrive en SOP, der lever op til de faglige mål. Ud over selve problemformuleringen skal du skrive hvilke materialer og metoder, du forventer at anvende i SOP. Disse kan dog godt ændres/udvides senere. Du skal også skrive en begrundelse for dine valg. Tænk på, at det du skriver, måske kan bruges i selve SOP, som en del af indledningen. Jo mere du skriver i blanketten, jo større er chancen for, at du kommer til at skrive lige præcis den SOP, du gerne vil.

Hvornår: Du afleverer blanketten i lectio 4. februar. Men du kan vælge at udfylde den før, og så rette og tilføje løbende, i samråd med vejlederne. Hvis du er i tvivl om, du har skrevet alt det, som er relevant i forhold til lige præcis dit projekt, skal du tale med dine vejledere. De afgør, om blanketten indholder alt det, de har brug for at vide.

Materiale fra workshops:

SOP-opstart: Planlæg din tid, planlæg din opgave

Metodeafsnit-oplæg-SOP-2023

metodeafsnit til workshop

Analysemetoder til kommunikation, film, reklamer

Den Gode SOP

 

Der er sat i alt 10 skoledage af til, at I skriver jeres SOP.

Først 4 U-dage. Det vil sige dage, hvor I er her på skolen. Det meste af tiden bruger I på at arbejde selvstændigt. Men der er hele tiden vejledere til stede, så I kan få vejledning undervejs. Vejlederne sidder normalt i kantinen, og hvis din egen vejleder ikke er til stede, kan du altid spørge en anden lærer til råds. Desuden er der workshops, f.eks. om hvordan du skriver et godt metodeafsnit, eller laver korrekte kildehenvisninger. Der kan også være workshops om faglige metoder og korrekt sprog.

I vælger selv, hvor I vil være, når I arbejder selvstændigt:

 • Nordsalen, opstilling med eksamensborde. Nordsalen er for dem, der ønsker arbejdsro og fordybelse.
 • Klasselokaler og kantine: Når I får vejledning, snakker sammen i grupper, deltager i workshops.

De næste 6 dage er F-dage, altså fordybelsesdage. De fleste vælger at blive hjemme, og arbejde der i fred og ro. Men I er også velkomne til at være her på skolen. Vi reserverer klasselokaler til jer, og sørger for te og småkager. For nogle af jer, vil det være obligatorisk at være her på skolen i F-dagene, efter aftale emd ledelsen, studeivejledning eller vejlederne.

I kan også få vejledning, selvom I ikke er på skolen på F-dagene. Så foregår det på Teams eller lectio. Husk, at I selv skal henvende jer til vejlederne, hvis I har brug for det.

 

 

 

 

30 minutter, ingen forberedelsestid:

 • ca 10 minutter: Eleven fremlægger
 • 10-15 minutter: Samtale mellem elev, lærer og censor
 • Karakterfastsættelse

Se mere her: