Vælg en side

Indledning og Opgaveformulering

Formål med indledningen:

Den gode indledning har 2 funktioner. Den skal helst:

  • Fange din læsers opmærksomhed (skabe interesse – hvorfor er det her spændende/relevant?)
  • Føre din læser ind i emnet og din tankegang, dvs. få læseren til at forstå, hvordan din specifikke problemstilling hænger sammen med den overordnede temaramme (fx. eksport, branding, Brexit, CSR, eller andet – det overordnede emne, du arbejder med)

Indledningen bruges altså til at tydeliggøre, hvorfor dit emne er interessant, spændende og relevant, og til at føre din læser fra den brede temaramme til dit fokus/undren og til din opgaveformulering.

Hvordan skriver man en indledning?

Den gode indledning følger som regel “tragten” (bredt fokus foroven, snævert fokus forneden). Strukturen på indledningen er derfor typisk som følger:

  • 5-8 linjer om temarammen: Hvad er den overordnede baggrund for rapporten? Hvorfor er den interessant, relevant at beskæftige sig med, generelt set? (fx. Brexit, branding, CSR, neuromarketing, eksport til Kina, m.m.)
  • 5-8 linjer om din emneafgrænsning og dit fokus: I den her opgave, HVEM er fokus på? HVORNÅR (hvilket land/brand/virksomhed/eksempel/problemstilling m.m. er DIT fokus? Hvorfor er netop det du har valgt et spændende/relevant/interessant eksempel eller problemstilling indenfor det overordnede emne (fra afsnit 1)

Opgaveformulering:

  • Indledningen vil typisk sluttes af med en opstilling af den fulde, færdige opgaveformulering. 
  • (Alternativt skrives opgaveformuleringen om til flydende tekst, som en slags beskrivelse af, hvilke afsnit der kommer i opgaven – en såkaldt OUTLINE)

Obs: Indledning og Opgaveformulering kan stå som ét eller to afsnit.

Afhængig af opgavens samlede længde bør indledningen fylde ca. 1 side, inkl. problemformulering/opgaveformulering.

OBS: Indledningen må IKKE indeholde metodiske overvejelser – disse kommer først i rapportens næste hovedafsnit: Metode