Vælg en side

Redegørelser

OBS: For redegørelse, analyse, diskussion og vurdering gælder altid, at du skal som minimum følge problemstillingerne (“pindene”) i din udleverede opgaveformulering!

Formålet med redegørelsen:

I redegørelsen skal du forklare al den faktuelle baggrundsinformation der skal til for at forstå dit emne. Spørg dig selv, hvilken faktuel viden du (og din læser) er nødt til at have, for at kunne forstå din valgte problemstilling. (og husk at følge din udleverede opgaveformulering)

 

Hvordan skriver man en redegørelse?

Redegørelsen deles op i delafsnit med klart fokus. Hvilke og hvor mange afsnit skal med vil afhænge helt af, hvilken baggrundsinformation du mener er nødvendig for at forstå emnet og de efterfølgende afsnit. Indholdet i redegørelsen er styret af den redegørende del af din opgaveformulering, og kan fx være:

  • Virksomhedskarakteristik
  • Historisk udvikling
  • Økonomisk udvikling (kun beskrevet, ikke analyseret)
  • Begrebsdefinitioner
  • m.m.

Typiske fejl i redegørelsen:

Redegørelsen må under ingen omstændigheder analysere, fortolke eller diskutere data – det er KUN gengivelse og forklaring af andres arbejde: Med gengivelse skal forstås, at du præsenterer den viden/de fakta som du har læst dig frem til. Det er dog vigtigt at du ikke bare remser op – du skal forklare stoffet, så din læser (lærer) kan se at du har forstået det. Typiske fejl i redegørelser er:

  • At man kun remser op, uden at forklare de ting man nævner
  • At man fortolker, analyserer, vurderer eller på anden måde tager stilling til de ting man nævner
  • At man glemmer kilder (!!)

Netop fordi redegørelsen er gengivelse og forklaring af noget andre har fundet ud af, er det afsindig vigtigt, at du husker kilder i redegørelsen – alt skal dokumenteres via godkendte kilder. Du kan læse om, hvordan man laver kilder og litteraturliste her.